ESTEPONA APARTMENTS TO RENT LONG TERM

Rent or buy? Whether you are moving to the Costa del Sol for the first time or looking for your own place to live, renting a property long term is a perfect choice. At EasyEstepona we offer a wide selection of Estepona apartments to rent long term. Moving to a new...

HOLIDAY APARTMENTS FOR RENT IN ESTEPONA

We are a full-service, locally-owned real estate offering a range of holiday apartments for rent in Estepona. With our extensive market expertise, we have all the resources necessary to find the perfect rental apartment for our clients. We do the work for you! What...
Vi är stolta över att ge våra nya hemägare en speciell gåva.

Fastighetsförvaltning under de första 12 månaderna. Med vår partner Hanami Group

  • NYCKELINNEHAV
  • Veckovisa eller tvåveckorsinspektioner
  • KONTROLL AV FÖRNÖDENHETER: VATTEN, EL OCH GAS
  • KONTROLL AV ELEKTRISKA APPARATER
  • KONTROLL AV AVLOPP OCH CISTERNER FÖR WC.
  • OMEDELBAR KONTAKT MED ÄGARNA
  • MÅNADSRAPPORTER
  • INSAMLING AV POST OCH VENTILATION
  • SVARA PÅ LARM
  • SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER